فهرست دوره های

توسعه برنامه های کاربردی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,200,000 مهندس میرشک 40 ساعت 98/09/17 17-21 یکشنبه-سه شنبه Big Data Fundamentals: Introduction to Hadoop

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی