در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,000,000 مهندس حامد سهامی 40 ساعت 1398/05/13 17-21 دوشنبه-چهارشنبه Python Standard
ثبت نام 1,000,000 مهندس علی نادری 40 ساعت 98/05/20 17-21 یکشنبه-سه شنبه Big Data Fundamentals: Introduction to Hadoop
ثبت نام 1,180,000 دکتر عبدالله عشقی 48 ساعت 97/05/13 17-21 یک شنبه-سه شنبه Data Mining With R

در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی