در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,100,000 مهندس حمید قاسمی 40ساعت 99/2/27 9-13 پنج شنبه ها Machine Learning with Python 3
ثبت نام 1,870,000 مهندس قاسمی 52 ساعت 99/۰3/24 17-21 یکشنبه و سه شنبه Oracle Data Integrator 12c
ثبت نام 1,870,000 مهندس قاسمی 52 ساعت 99/2/27 17-21 شنبه-دوشنبه Oracle Business Intelligence 12c

در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی