در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,100,000 مهندس حمید قاسمی 40ساعت 99/9/20 9-13 پنج شنبه ها Machine Learning with Python 3
ثبت نام 1,870,000 مهندس حمید قاسمی 48 ساعت 99/8/18 17-21 یکشنبه-سه شنبه Oracle Data Integrator 12c
ثبت نام 1,240,000 مهندس حمید قاسمی 32 ساعت 99/7/10 9-13 پنج شنبه ها Python Web Development with Django
ثبت نام 1,870,000 مهندس حمید قاسمی 52 ساعت 99/9/23 17-21 یکشنبه-سه شنبه Oracle Business Intelligence 12c

در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی