فهرست دوره های

پایگاه داده اوراکل

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,300,000 مهندس امیر رستنده 40 ساعت 98/06/14 10-14/18-21 شنبه-پنج شنبه Oracle Database 18c
ثبت نام 1,350,000 مهندس حمید قاسمی 32 ساعت 98/05/03 17-21 پنج شنبه Data Guard

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی