فهرست دوره های

پایگاه داده اوراکل

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,200,000 مهندس حمید قاسمی 24 ساعت Oracle Golden Gate 12c
ثبت نام 1,300,000 مهندس امیر رستنده 40 ساعت 98/11/17 9-13 پنج شنبه ها Oracle Database 12c : Admin,Install and Upgrade Accelerated
ثبت نام 1,100,000 مهندس امیر رستنده 24 ساعت Oracle Database: SQL Tuning for Developers
ثبت نام 990,000 مهندس امیر رستنده 40 ساعت Oracle Database 12c: SQL Fundamentals
ثبت نام 1,500,000 مهندس حمید قاسمی 28 ساعت Oracle Database 12c: RAC

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی