فهرست دوره های

پایگاه داده اوراکل

در حال بارگذاری 8 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 970,000 مهندس امیر رستنده 16 ساعت مدیریت Multitenant
ثبت نام 970,000 مهندس امیر رستنده 32 ساعت اوراکل برای برنامه نویسان
ثبت نام 1,200,000 مهندس حمید قاسمی 24 ساعت Oracle Golden Gate 12c
ثبت نام 1,470,000 مهندس امیر رستنده 40 ساعت 99/4/26 9-13 پنج شنبه ها Oracle Database 12c : Admin,Install and Upgrade Accelerated
ثبت نام 1,100,000 مهندس امیر رستنده 24 ساعت Oracle Database: SQL Tuning for Developers
ثبت نام 1,470,000 مهندس امیر رستنده 40 ساعت 99/4/26 13-17 پنج شنبه ها backup & recovery workshop
ثبت نام 1,140,000 مهندس امیر رستنده 40 ساعت 99/6/27 14-18 پنجشنبه ها Oracle Database 12c: SQL Fundamentals
ثبت نام 1,540,000 مهندس حمید قاسمی 32 ساعت 99/5/3 10-14 جمعه Oracle Database 12c: RAC

در حال بارگذاری 8 رکورد بعدی