کــد دوره:
مدرس دوره: مهندس امیر رستنده
مـدت دوره: 32 ساعت
شهریـه دوره:970,000 تومان
امتیاز ثبت نام: امتیاز
اشتراک گذاری:

شهریه مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری ظرفیت لینک ثبت نام
970,000 تومان مهندس امیر رستنده 32 ساعت 5 ثبت نام
  • آشنایی با معماری دیتابیس اوراکل
  •        آشنایی با مکانیزم های مدیریت همزمانی در دیتابیس اوراکل به منظور تولید برنامه ها با پذیرش حداکثر میزان کاربران همزمان
  •         مروری بر SQL
  •          آشنایی با انواع جداول و کاربرد آنها در دیتابیس اوراکل
  •          آشنایی با انواع ایندکس ها و کاربرد آنها در دیتابیس اوراکل
  •          آشنایی با اجرای موازی دستورات
  •          آشنایی با انواع روش های پارتیشن بندی جداول
  •          نحوه تولید و تحلیل Execution Plan دستورات
  •          انواع روش های انتقال اطلاعات
  •          اقدامات لازم به منظور نگهداری از دیتابیس