کــد دوره:
مدرس دوره: مهندس حمید قاسمی
مـدت دوره: 32 ساعت
شهریـه دوره:1,240,000 تومان
امتیاز ثبت نام: امتیاز
اشتراک گذاری:

شهریه مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری ظرفیت لینک ثبت نام
1,240,000 تومان مهندس حمید قاسمی 32 ساعت 99/7/10 9-13 پنج شنبه ها 10 ثبت نام

Introduction to Web & Web Services

Backend/Frontend separation concepts

UI/Logic Concepts

MVC Architecture

Microservice Architecture

ORM & Database

Server/Client Side elements

Introduction to JSON, XML, HTML, CSS & Javascript

Frameworks (Frontend / Backend)

Introducing & Installation of Django

Introduction to service oriented programming & REST api

Django Architecture and program structures

Django IDEs

Creating & Running Django projects

Start A Course Project

Creating Output and manage URLs Django Views & URLConfs

Creating Dynamic content using Django views

Templating & separating template from logic

Django Templates

Displaying Templates

Template Tags & Filters

Frequent Tags & Filters

Using Templates in views

ORM Concept

Connecting to any DBMS

Models as Tables

Understanding Model Abstraction

Model Installation

Basic Data store and fetch

Insert & Update

Selecting Models

Filtering Data

Ordering Objects

Chaining & Slicing

Deleting Objects

Django Admin Site

Managing Models through admin site (CRUD)

Edit Form Customizations

Users, Groups & Permissions

User Space Forms

Working With Submitted Data

Handling simple forms

Creating Form Classes And binding with views

Form Validation

Customizing Form Design

Generating non-html content

modifying headers

Section management, Login & registration of users

Working with cookies

Django Section framework

User Authentication

Login & Logout

Working with permissions & groups

Using Message system

Internationalization and translating

Standard Translation

Lazy Translation

Pluralization

Using translators in Templates