کــد دوره:
مدرس دوره: مهندس امیر رستنده
مـدت دوره: 16 ساعت
شهریـه دوره:970,000 تومان
امتیاز ثبت نام: امتیاز
اشتراک گذاری:

شهریه مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری ظرفیت لینک ثبت نام
970,000 تومان مهندس امیر رستنده 16 ساعت 5 ثبت نام
سرفصل های دوره:
  •          آشنایی با معماری Multitenant
  •          نحوه ایجاد و مدیریت CDB و PDB
  •          مفهوم Single Tenant
  •          مفاهیم شبکه و نحوه اتصال به CDB و PDB
  •          بررسی تغییرات و ویژگی های جدید امنیت در معماری Multitenant
  •          بررسی تغییرات و مفاهیم Backup and Recovery در معماری Multitenant
  •          نحوه استفاده از تکنولوژی Flashback
  •         نحوه انتقال و کپی Pluggable Database ها