کــد دوره:
مدرس دوره: مهندس حمید قاسمی
مـدت دوره: 40ساعت
شهریـه دوره:1,100,000 تومان
امتیاز ثبت نام: امتیاز
اشتراک گذاری:

شهریه مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری ظرفیت لینک ثبت نام
1,100,000 تومان مهندس حمید قاسمی 40ساعت 99/9/20 9-13 پنج شنبه ها 5 ثبت نام
  • شروع برنامه نویسی با پایتون
  • متغییرها، حلقه ها، ساختارهای داده و کنابخانه ها در پایتون
  • کار با فایل ها و معرفی کتابخانه  Pandas
  • اتصال به دیتابیس اوراکل با کتابخانهCX_Oracle
  • مفاهیم یادگیری ماشین و مقدمه ای بر مباحث آماری
  • معرفی بسته هایScikit-learn,Matplotlib,Numpy,...
  • پیش پردازش داده و آشنایی با انبار داده
  • معرفی و اجرای الگوریتم های یادگیری نظارت شده
  • معرفی و اجرای الگوریتم های یادگیری غیر نظارت شده