آموزش GoldenGate 12c – قسمت 3


تاریخ انتشار: 1398/فروردین/29
نویسنده:مهندس حمید قاسمی
گروه دانش : Oracle Datebase
تعداد بازدید: 12 مرتبه
اشتراک گذاری:

پیکربندی پروسس Manager

در ابتدا ما نیاز به ایجاد یک کاربر دیتابیس برای استفاده پروسس های  Manager، Extract و Replicat خواهیم داشت. می توان برای تک تک این پروسس ها کاربر جداگانه تعریف نمود و یا از یک کاربر عمومی برای همه آنها استفاده نمود.

در اینجا ما کاربر ggs_owner را تعریف کرده و دسترسی های مورد نیاز را به آن اختصاص می دهیم.


# sqlplus / as sysdba
SQL> create tablespace ggs_data ;
SQL> create user ggs_owner identified by ggs_owner default tablespace ggs_data ;
SQL> grant connect,resource to ggs_owner;
SQL> grant select any dictionary, select any table to ggs_owner;
SQL> grant create table to ggs_owner;
SQL> grant flashback any table to ggs_owner;
SQL> grant execute on dbms_flashback to ggs_owner;
SQL> grant execute on utl_file to ggs_owner;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;

برای تست صحت تنظیمات انجام شده از دستورات زیر استفاده می کنیم:

# cd /u01/app/oracle/product/12.1.0/ogghome_1
#./ggsci

GGSCI (devu007) 1> DBLOGIN USERID ggs_owner, PASSWORD ggs_owner
 Successfully logged into database.

همانطور که قبلا اشاره شد پروسس Manager  وظایف مهمی مانند start کردن سایر پروسس های OGG ، مدیریت فایل های Trail و همچنین فراهم نمودن امکان مانیتورینگ را بر عهده دارد.

مانند سایر پروسس ها، پیکربندی پروسس Manager  در هر دو سمت دیتابیس مبدا و دیتابیس مقصد صورت گرفته و اینکار از طریق تنظیم پارامترهای مختلف درون یک فایل پارامتر پروسس manager انجام می گیرد.

پس از نصب نرم افزار ما می توانیم با اجرای GoldenGate Software Command Interface (GGSCI) – این فایل در مسیر OGG_HOME قرار گرفته است – و وارد کردن دستور زیر فایل پارامتر را ویرایش نمایید: (ادیتور پیش فرض در لینوکس vi می باشد.)

EDIT PARAM MGR

در زمان نصب OGG این فایل ایجاد شده و تنها پارامتر اجباری PORT در آن وجود دارد. پورت پیش فرض 7809 بوده که شما می توانید در صورت لزوم آن را به شماره دلخواه تغییر دهید.

پارامتر اختیاری بعدی که استفاده آن در پیکربندی Manager توصیه شده است، AUTOSTART می باشد. با تنظیم این مقدار پروسس  هایEXT  و REP پس از استارت شدن MGR بصورت خودکار استارت خواهند شد.

پارامترهای بعدی USERID و PASSWORD می باشد که مقادیر آنها را با کاربری که قبلا در اوراکل ایجاد کردیم (ggs_owner) تنظیم می کنیم.

پروسس MGR همچنین می تواند کار پاکسازی فایل های Trail را بعد از اینکه مورد استفاده قرار گرفتند (و دیگر به آنها نیاز ندارد) را با استفاده از پارامتر PURGEOLDEXTRACTS انجام دهد. همچنین از گزینه USECHECKPOINTS استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل شود تا زمانی که کار خواندن و یا نوشتن داده ها برروی فایل های Trail به پایان نرسیده، اجازه حذف فایل ها داده نشود.

در زیر یک مثال از فایل پارامتر Manager آورده شده است:

# ./ggsci

GGSCI 2> EDIT PARAMS MGR

PORT 7809
USERID ggs_owner, PASSWORD ggs_owner
PURGEOLDEXTRACTS /u01/app/oracle/product/12.1.0/ogghome_1/dirdat/ex , USECHECKPOINTS

برای استارت و یا استاپ کردن پروسس Manager می توانید از دستورات Start MGR و Stop MGR استفاده نمایید.

همچنین دستورات Info Manager و یا Info all اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت اجرای این پروسس را نمایش خواهد داد:

GGSCI (devu007) 4> info manager

Manager is running (IP port devu007.7809).
 
 

شایان ذکر است مقادیر بسیار دیگری نیز می توان در فایل پارامتر Manager قرار گیرد، که در صورت نیاز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به مستندات مربوطه در وب سایت شرکت اوراکل مراجعه نمایید.

در قسمت بعدی در خصوص انجام عملیات بارگذاری اولیه یا Initial Loading صحبت خواهیم کرد.