تغییر مکان (یا تغییر نام) دیتافایل ها در دیتابیس open


تاریخ انتشار: 1398/فروردین/29
نویسنده:مهندس امیر رستنده
گروه دانش : Oracle Datebase
تعداد بازدید: 6 مرتبه
اشتراک گذاری:
<p>گاهی اوقات به دلایل مختلف مثلا کمبود فضای دیسک شما می خواهید دیتا فایل ها را از یک مسیر به مسیر دیگر انتقال دهید. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:</p>
<p>فرض كنيد مي خواهيم دیتافايل USERS01.DBF مربوط به &nbsp;TABLESPACE USERS&nbsp;را جابه جا كنيم.</p>
<p>ابتدا با دستور زير TABLESPACE USERS را به حالت OFFLINE مي بريم.</p><pre>ALTER TABLESPACE USERS offline;</pre>
<hr id="system-readmore" />
<p>کپی دستي دیتا فايل مورد نظر به مسير جديد.</p>
<p>نكته: اگر سیستم عامل شما لينوكس است با دستور زير ديتا فايل users01.dbf را به مسير جديد منتقل نمایید.</p><pre># cp &lt;old_path&gt;/&lt;filename&gt;&nbsp; &lt;new_path&gt;/&lt;filename&gt;
</pre>
<p>&nbsp;معرفي مسير جديد به tablespace users با دستور زير:</p><pre>ALTER TABLESPACE USERS RENAME DATAFILE 'c:\users01.dbf' to 'F:\oradata\orcl\users01.dbf';</pre>
<p>&nbsp;بردن tablespace users به حالت online با دستور زير:</p><pre>ALTER TABLESPACE USERS ONLINE;</pre>
<p>&nbsp;دیتافايل قديمي را به صورت دستي حذف كنيد.</p>
<p>نكته : اگر سیستم عامل شما لينوكس است با دستور زير ميتوانيد فايل قديمي را حذف كنيد</p><pre># rm &lt;old_path&gt;/&lt;filename&gt;</pre>
<p><br /><br />باتشکر از rdbms.ir</p>