فازهای عمومی یادگیری ماشین


تاریخ انتشار: 1398/تیر/20
نویسنده:حامد سهامی
گروه دانش : علوم داده
تعداد بازدید: 8 مرتبه
اشتراک گذاری:

:MLlib

در حقیقت API های استانداردی هشتند که برای الگوریتم های یادگیری ماشین برای ساده تر شدن فرایند ترکیب چند الگوریتم با یکدیگر در مرحله های کاری از یک جریان کاری متداول در پروژه های هستند.

:Dataframe

این ای پی آی یادگیری ماشین از اسپارک اس کیو ال به عنوان یه مجموعه داده یادگیری ماشین استفاده میشود که می تواند انواع داده ای گوناگونی را شامل شود. یک دیتا فریم میتواند ستون هایی را از متون ذخیره شده، وکتور های ویژگی ها، برچسب ها و پیش بین ها شامل شود.

:Transformer

الگوریتمی است که می تواند یک دیتا فریم را به دیتا فریم دیگری تبدیل کند. یک مدل یادگیری ماشین ترنسفورمر است که دیتا فریم را همراه ویژگی هایش به دیتا فریم دیگری که شامل پیش بینی ها میشود تبدیل میکند.

:Estimator

یک الگوریتم که میتواند بروی دیتا فریم ها برای fit کردن برای تولید یک ترنسفورمر به کار گرفته شوند. یک الگوریتم یادگیری که در ارزیاب ها آموزش دیتا فریم ها را برای مدل ها انجام میدهند.

:Pipeline

زنجیره ای از چند ترنسفرمر و ارزیاب که با یکدیگر چرخه ای از یادگیری ماشین را می سازند.