کاربردهای مختلف دستور srvctl


تاریخ انتشار: 1398/اردیبهشت/22
نویسنده:
گروه دانش : Oracle Datebase
تعداد بازدید: 8 مرتبه
اشتراک گذاری:

ابزار srvctl یک ابزار command- line برای مدیریت منابع اوراکل در سطح کلاستر است. خلاصه ای از اقدامات قابل انجام توسط این ابزار در جدول زیر قابل مشاهده است:

 

enable

disable

start

stop

relocate

status

add

remove

modify

config

getenv

setenv

unsetenv

database

 

instance

 

 

 

 

 

service

 

 

 

nodeapps

 

vip

 

 

asm

 

diskgroup

 

 

 

 

 

 

 

listener

 

scan

 

 

 

scan_listener

 

 

 

srvpool

 

 

 

 

 

 

 

 

server

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oc4j

 

 

 

home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filesystem

 

 

 

 

gns

 

 

 

توجه داشته باشید که ساختار دستورات srvctl بدین شکل است:

$ srvctl <command> <object> [<options>]

به عنوان مثال برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای start کردن vip می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

$ srvctl start vip -h

منبع:

Pro Oracle Database 11g RAC on Linux - Apress - Steve Shaw and Martin Bach