کلام نخست


تاریخ انتشار: 1397/اسفند/27
نویسنده:آکادمی عصر اوراکل - محلی برای توسعه مهارت های اوراکلی
گروه دانش : عمومی
تعداد بازدید: 6 مرتبه
اشتراک گذاری:
آکادمی عصر اوراکل با هدف آموزش تحلیل داده در سطوح مختلف تاسیس شد.
عناوین مرتبط